top of page

MEDLEMSMATERIAL

Bara för dig som är medlem, inte för att dela offentligt.

Everyday Routines of Winky from the Peaceful Heart Network

A calming Tapping exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

A calming breathing exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

A calming Havening exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

Andningsinsikter och lymfa, stress, trauma med Anders Lönedal

Kvinnliga och manliga hormoner i relation till utbrändhet, sexuell dysfunktion och välmående.

Humor för Hurdumor - Ordläkaren Anna Källden möter Läkledaren Ulf Sandström

Havening Latino Nov 20 - Dia 4

Havening Latino Nov 20 - Dia 3

Havening Latino Nov 20 - Dia 2.2

Early Bird - Meditation - Music Ulf Sandström - Motion Design Alice Sandström

Un diálogo muy cercano a la certificación en Havening entre Claudia Carillo y Ulf Sandström

bottom of page