top of page

MEDLEMSMATERIAL

Bara för dig som är medlem, inte för att dela offentligt.

Clean Communication

Clean Distractions from Clean Communication

Everyday Routines of Winky from the Peaceful Heart Network

A calming Tapping exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

A calming breathing exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

A calming Havening exercise with Winky from the Peaceful Heart Network

Andningsinsikter och lymfa, stress, trauma med Anders Lönedal

Kvinnliga och manliga hormoner i relation till utbrändhet, sexuell dysfunktion och välmående.

Humor för Hurdumor - Ordläkaren Anna Källden möter Läkledaren Ulf Sandström

Havening Latino Nov 20 - Dia 4

Havening Latino Nov 20 - Dia 3

Havening Latino Nov 20 - Dia 2.2

bottom of page