top of page

Profile

Join date: May 24, 2019

About

Välkommen till min holistiska, integrativa traumamottagning, Spektrum Terapier

Här kan du få hjälp och stöd vid besvär som man kan få efter att ha utsatts för svåra, smärtsamma och livshotande händelser. Du kan bli fri från trauma, lämna dysfunktionella livsstrategier och antaganden. Du kan återfinna styrka och handlingskraft och inse att du inte definieras av det som har hänt dig.

Jag är beteendevetare, specialiserad på trauma, med bred kompetens och effektiva, skonsamma tekniker för emotionellt välmående och stressrelaterade tillstånd.

På min mottagning erbjuder jag olika terapiformer som tar hänsyn till både kropp och själ och dina unika behov.


Jag använder Havening som huvudteknik eller i kombination med andra tekniker, som är i linje med de senaste rönen inom traumaforskning och neurobiologi. Havening  är enligt min erfarenhet en av de snabbaste och skonsammaste metoderna mot trauma och stressrelaterade tillstånd. Havening är också en metod som du kan lära dig att använda själv, för att hantera stress och oro.  


Du är expert på ditt liv, jag är expert på emotionell hälsa och effektiva, välfungerande tekniker. Tillsammans kan vi göra skillnad.


Traumatiska upplevelser är inte bara olyckor, förluster av någon man älskar, upplevelse av våld, eller krig. Trauma omfattar händelser där hjälplöshet och rädsla har spelat en avgörande roll. Att förlora jobbet, att vara sjuk, deprimerad, ligga på sjukhus, stå inför en oviss framtid, kan också vara traumatiserande. Känslor av hjälplöshet, skuld och skam som ofta dyker upp i samband med trauma, kan vara destruktiva och förlamande.  Jag finns här för att hjälpa dig att ta bort den negativa känslomässiga kopplingen till det som hänt, så att du kan återfinna styrka och handlingskraft, återta vardagen och gå vidare.

Människor som upplevt trauma återgår så småningom till vardagen.

Många vet däremot inte att de har symtom på PTSD, och låter därför bli att söka professionell hjälp. Ofta, av olika anledningar, försvinner inte traumasymtomen, utan tvärtom, ökar i intensitet. Då talar vi om PTSD - posttraumatiskt stressyndrom. Jag kan hjälpa dig med:

* PTSD * Trauma orsakad av krig, naturkatastrofer, terroristattacker, allvarliga olyckor * Fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld * Trauma efter chockartade och smärtsamma upplevelser som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera * Trauma som uppstår efter sjukdomar, sjukdomsbesked, eller sjukhusbehandlingar * Anknytningstrauma och trauma från barndomen * Sorgbearbetning

* Depression

* Ångest

* Självskadebeteende

* Kronisk stress och utmattning * Fobier

* Allergier * Förbättring av prestationer till vardags, på jobbet eller inom sport

* Smärtor och spänningar i kroppen

* ADHD, Autism Hjärtligt välkommen till Spektrum Terapier i Linköping.


Telefon: 073-2035755 

E-mail: ivona.olofsson@gmail.com Med vänliga hälsningar Ivona Olofsson


Kompetenser Havening Techniques® Next Level Practitioner

Traumabaserat beroende och missbruk Kognitiv Beteendeterapi

Samtalsterapi med e-hälsa Mindful Tapping®

Matrix Reimprinting med EFT Hypnoterapi Regressionsterapi NLP Combat Trauma Schematerapi ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Lifecoaching

Mindfulness

Inre ledarskap

Kroppspsykoterapi

Reiki

Reflexintegrering för stress och trauma

Qigong


"Ivona Olofsson is a certified practitioner of Havening Techniques®.

Havening Techniques® is a registered trade mark of Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York www.havening.org


Ivona Olofsson

More actions
bottom of page