top of page
ulf-sandstrom__banner--linkedin.jpeg

HAVENING METODEN

Effektiv metod för att skapa resiliens, coacha

hantera stress, emotionella trauma och känsloreaktioner.

Lär dig coacha resiliens samt hantera stress och trauma

Havening är en effektiv metod för att hantera stress, trauma och andra känsloreaktioner genom att neutralisera reaktioner och betingning i nervsystemet. Den bygger på sensorisk beröring som klienten kan göra själv eller få hjälp med och kan ge varaktiga resultat efter 1-3 sessions.
 

Internationellt används Havening som fristående behandlingsmetod, som Första Hjälpen och som komplement till KBT, samtalsterapi, hypnosterapi, massageterapi, transaktionsanalys och behandling av post-traumatisk stress. 

 

En onlineutbildning är fördelad över 2 dagar för att du skall hinna träna och få feedback mellan. 

Utbildning, handledning & certifiering
Normalpris 11.200 kr plus moms (14.000 kr ink)


Utbildning utan certifiering

6.400 kr plus moms (8.000 kr ink)

Du som redan gått går för halva priset. Du som är certifierad kan gå utan kostnad som facilitator för att få mer erfarenhet.

 

Certifieringsprocessen beskrivs nedan, den involverar 30 fallstudier, en vetenskaplig bedömning och en etikkurs.

Efter utbildning betalar du 99 USD per år för fortsatt licens till Havening.org i USA.

Havening med Ulf Sandström

 

Jag lär ut verktyg från fler metoder i träningen, för att jag använder dem och för att de tillför otroligt mycket. 

 

Hypnos och hypnotiska språkmönster

Clean Language

Mental utbildning

Positiv psykologi

NeuroLingvistisk Programmering

Trauma Tappning Teknik

Reflekterande repatterning

Transaktionsanalys

Kompetensdesign

Du kanske vill gå om kursen just för detta. Det är ok.

Hem: Courses & Programs
People Walking
Underwater Dive
Young Couple

STRESS

Bland de faktorer som mest påverkar hälsan idag är stress i alla dess former överst på istan. Det är bakgrund till utbrändhet, psykisk ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar, immunförsvar, kroniska smärtor och fobier. Havening metoden ger ett konkret handtag och vetenskaplig grund för att kunna lösa upp den här typen av symptom effektivt och varaktigt.

TRAUMA

När alldaglig stress övergår till att bli övermäktigt så reagerar kroppens nervsystem genom att går i försvar. Detta kan orsaka konstant flyktläge vilket gör att man blir känslig för miljöer, intryck och tankar som triggar det sympatiska nervsystemet. Att medicinera symptomen löser inte bakomliggande orsaker. Havening kan återställa balansen.

FÖRKUNSKAPER & CERTIFIERING

Många lär sig Havening för eget bruk eller för att hjälpa närstående. En del arbetar med människor som är utsatta eller under press på andra sätt. Inga förkunskaper krävs. Du som redan har ett människorvårdande yrke kan lägga till Havening metoden och upptäcka att du har fått ett nytt supereffektivt verktyg som kompletterar dina nuvarande.

4187%20%20Ulf%20%26%20Fredrik%20-%20Ljus

ULF SANDSTRÖM

Certifierad Havening Trainer

Ulf är Certifierad Havening Trainer genom Havening Org och Dr Ronald Ruden. Han har över 10 års internationell erfarenhet av att arbeta med stress och trauma i utsatta länder genom Peaceful Heart Network. Han är uppskattad föreläsare och författare till Resolving Yesterday - First Aid for Stress & Trauma with TTT med Gunilla Hamne. Undrar du något ring eller smsa 0704-888418

Hem: Team